Verplichte AOV terug naar de tekentafel.

06 May 2022 12:26 | Anonymous

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers zal nog jaren op zich laten wachten. Aan het huidige voorstel zitten te veel haken en ogen en dus wil minister Wouter Koolmees met een schone lei beginnen.

Er is veel over te doen: zzp’ers die zichzelf vanwege de hoge kosten niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar in de financiële problemen komen als ze door een val van het dak niet meer kunnen werken. Slechts drie op de tien zzp’ers in de bouw heeft volgens het CBS een aov afgesloten. In de installatiesector werken zo’n 16.000 zzp’ers.

In bescherming nemen

Veel partijen willen zzp’ers tegen zichzelf in bescherming nemen door hen te verplichten zich te laten verzekeren, net zoals werknemers verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Ook branchevereniging Techniek Nederland is voorstander van een verplichte aov voor zzp’ers. Veel zzp’ers willen hier echter niks van weten: zij vinden dat zij als ondernemer het recht hebben zelf een keus te kunnen maken.

Vorig jaar werd hierover een knoop doorgehakt door werkgevers- en werknemersorganisaties: er zou een verplichte aov voor zzp’ers moeten komen, met een maximale uitkering van 1.650 euro bruto per maand.

Te complex

Maar in een haalbaarheidsstudie komt de belastingdienst nu tot de conclusie dat de plannen zoals ze op papier stonden bijna onuitvoerbaar zijn. Zo is het lastig om te bepalen wie nu precies wel en precies niet onder de regeling valt. Daarnaast is er simpel onder het zzp-schap uit te komen door iemand een nulurencontract aan te bieden. “In zijn totaliteit kan de Belastingdienst de groepen niet afbakenen”, aldus de fiscus in het rapport.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat daarom nu weten te kiezen voor “een andere aanvliegroute”, waarvan het hoe dan ook nog jaren kost om die “van tekentafel naar praktijk om te zetten”.

Ook zelfstandige met personeel

Een eerste aanzet van die nieuwe aanvliegroute heeft Koolmees echter al wel gemaakt. En daaruit blijkt dat hij iedereen in de regeling op wil nemen die aangemerkt kan worden als ‘winstgenieter’. Dat betekent dat straks ook zelfstandigen mét personeel binnen de definitie vallen en verplicht verzekerd moeten worden. Techniek Nederland heeft ook een wensenlijstje, zegt woordvoerder Dick Reijman. “Wij vinden dat maatwerk mogelijk moet zijn. Daarbij denken wij aan bijvoorbeeld de mogelijkheid om te kiezen voor een korter of langer eigen risico en variatie in de dekking.”

Comments

 • 06 May 2021 12:29 | Jos
  Er moet een garantie zwart op wit komen dat op moment van uitkering bij langere arbeidsongeschiktheid ook daadwerkelijk het bedrag aangegeven in de polis wordt uitgekeerd over de periode van arbeidsongeschiktheid en niet zoals in de kleine lettertjes staat vermeld dat de verzekeringsmaatschappijen op een zeker moment al het uitkeringsbedrag gaan afbouwen .Veel zzp,ers betalen jarenlang premie , maar op het moment dat men arbeidsongeschiktheid wordt zijn verzekeringsmaatschappijen al bezig met de kleine lettertjes van de polisvoorwaarden , om maar zo snel mogelijk minder te behoeven uit te keren .Veel zzp,er voelen zich daarom in de mailing genomen, vertrouwen is weg en hebben hun arbeidsongeschiktheid-verzekering opgezegd en nemen zelf risico, want met een polis hebt je vaak tegenwoordig ook al een hoog eigen risico in de polis vermeld .Zelfde geldt voor ziektekostenverzekering . er wordt een mooier beeld geschetst, dan werkelijkheid vertoont , vaak worden veel kosten alsnog weer verhaald ,onder het mom van, dat valt nu net niet even onder uw verzekering .ZZp,ers betalen tegenwoordig veel teveel in verhouding aan premie in de vorm van solidariteits-premie .Iedereen in Nederland die niet verzekerd is daar betaal je als zzp,er voor mee en die verzekeringspremies zijn afgelopen jaren absurd gestegen .
  Link  •  Reply
  • 06 May 2021 12:30 | Gerard
   Klopt betaalde bij de Amersfoortse €800 per maand tot ik door een mishandeling in de problemen kwam gaven de mannen niet thuis na 2 jaar werd ik door een arts goed gekeurd met de woorden u heeft niets gebroken . €100.000 totaal aan premie betaald !! Ik heb zelf naar een behandeling(dry neadling)gezocht en ben voor 70% van mijn pijn af . Mijn eerste en laatste ervaring met aov is hoe groter de verzekeringsmaatschappij hoe slechter je af bent ,Ik heb nu aov van de ZBO bouw Is een betere constructie
   Link  •  Reply
 • 06 May 2021 12:31 | Jan
  Het is absurd dat er een verplichting komt om een zelfstandige een aov aan te smeren.
  een zzp-er in de installatiebranche betaald dan al gauw 700-800 euro permaand aan de aov.
  daar komt dan nog bij dat de 1e maand een eigen riscico is , dus niet wordt uitbetaald van af de 1e dag van melding.
  wanneer ben je nou langer dn een maand ziek.
  zo’n verzekering zou niet meer mogen kosten dan 100-200 per maand en bij de 2e dag moeten kunnen uit betalen. en dan nog een verzekering op vrijwillige basis.
  Link  •  Reply
 • 06 May 2021 12:32 | Cobi
  Na 8 jaar geld in een put gegooid te hebben voor een commerciële AOV heb ik sinds een jaar een AOV via zelfstandige bouw. Even globaal de regels (uit mijn hoofd). Lage instapdrempel en een betaalbare maandpremie. Werkt prima. Wordt je ziek en moet er uitgekeerd worden, dan ontvang je een schenking uit de algemene pot. Het geld dat niet uitgekeerd wordt aan zieke collega’s komt op een aparte eigen spaarrekening. Dit geld is en blijft van jou. Wordt je arbeidsongeschikt na je 60e dan ontvang je de schenkingen tot je je pensioengerechtigde leeftijd bereikt heb.
  Link  •  Reply
Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management