1) INVOER DOOR AANVRAGER (5 minuten):
*Gegevens aanvrager(s)
*Postcode en huisnummer van de woning
*Bij aankoop gegevens van de verkoper(s)

*Bij aankoop koopprijs van de woning
*Gewenste hypotheek

2) API PROCEDURES (5 minuten):
*eHerkening verificatie identiteiten
*Kadaster valideert de gegevens van de woning
*Calcasa calculeert de waarde van de woning
*Ockto synchroniseert de inkomensgegevens
*BKR controleert de kredietwaardigheid
*Automatische generering digitaal hypotheekvoorstel

3) ACCEPTATIE DOOR AANVRAGER (5 minuten):
*One click acceptatie van het hypotheekvoostel
*One click incasso opdracht advieskosten
*One click incasso opdracht hypotheektermijnen

4) EFFECTUERING DOOR BANK, NOTARIS EN AANVRAGER:
*Aanleg door de bank van het hypotheek dossier
*Dossierlink naar de notaris
*Notaris controleert alle gegevens
*Notaris passeert de hypotheek
*Notaris upload de stukken in het hypotheek dossier

*Voor aanvrager(s) met een vast dienstverband
*Tot 90% marktwaarde


Powered by Wild Apricot. Try our all-in-one platform for easy membership management